OCZY SZEROKO OTWARTE - Projekt dla dzieci w wieku 9-12 lat

Edukacja obywatelska
i trzecia misja uczelni

o projekcie

Nazwa projektu: Oczy Szeroko Otwarte

Nr projektu: POWR 03.01.00-00-T086/18

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Trzecia Misja Uczelni.

WARTOŚĆ PROJEKTU

0 ,20
ZŁOTYCH

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

0 ,88
ZŁOTYCH

moduły zajęciowe

Jak działa społeczeństwo

Zagadnienia: interakcje społeczne, konflikty, więzi, społeczeństwo obywatelskie, tolerancja, reguły życia społecznego, wartości, integracja
i dezintegracja, różnice społeczne (nierówności), władza, zmiana społeczna, komunikowanie się ze sobą

Człowiek wśród innych ludzi

Zagadnienia: osobowość, godność, tożsamość, prawa człowieka, sprawstwo, równość, sprawiedliwość, tolerancja

Kultura to co wyróżnia człowieka

Zagadnienia: kultura, normy kulturowe, różnice międzykulturowe, znikające (zagrożone) kultury, dziedzictwo kulturowe, kultura symboliczna, subkultura, moda
i trendy

Ekonomia jak i czym gospodarujemy

Zagadnienia: rynek, praca, podaż i popyt, pieniądz, własność, zasoby odnawialne i nieodnawialne, kryzys, potrzeby, racjonalność ,korzyści, wydatki, oszczędzanie, ubezpieczanie się, gospodarka okrężna, ekonomia wartości

Świat się zmienia

Zagadnienia: globalizacja, urbanizacja, cyfryzacja, równoważenie rozwoju, wyczerpywanie się zasobów, przyszłość świata, przyszłość człowieka

Nasi eksperci

dr Katarzyna
Sanak-Kosmowska

prof. dr hab. Anna
Karwińska

dr Norbert
Laurisz

Zarejestruj się już teraz!

Kontakt

Organizator

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych
ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 115
31-510 Kraków

Koordynator Merytoryczny

dr Katarzyna Sanak-Kosmowska: sanakk@uek.krakow.pl

Koordynator ds Rekrutacji

dr Katarzyna Sanak-Kosmowska: sanakk@uek.krakow.pl
Przewiń do góry
loga_projektowe