O projekcie

Uniwersytet Ekonomiczny realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

Nazwa projektu: Oczy Szeroko Otwarte

Nr projektu: POWR 03.01.00-00-T086/18

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Trzecia Misja Uczelni.

WARTOŚĆ PROJEKTU

0 ,20
ZŁOTYCH

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

0 ,88
ZŁOTYCH

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, przez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi przyczyniające się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa wśród 120 uczestników projektu tj. dzieci w wieku 9-12 l. z Krakowa oraz okolic- np. Niepołomic, Zielonek, które podniosą kompetencje w zakresie edukacji obywatelskiej.

Projekt nakierowany jest na opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych tj. społecznych, obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Opracowany program będzie służył wypełnianiu trzeciej misji uczelni przez inspirowanie dzieci do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata poprzez interaktywne zajęcia dydaktyczne.

Projekt będzie realizowany w dwóch edycjach.

Moduły zajęciowe

Każda edycja będzie składała się z 5 modułów zajęciowych:

Jak działa społeczeństwo

Człowiek wśród innych ludzi

Kultura to co wyróżnia człowieka

Ekonomia jak i czym gospodarujemy

Świat się zmienia

Przewiń do góry
loga_projektowe