Anna Karwińska

Anna Karwińska jest profesorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracuje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pracuje w Katedrze Socjologii. Najważniejsze obszary zainteresowań naukowych to socjologia miasta i przestrzeni, socjologia kultury, socjologia stosunków międzynarodowych i zagadnienia ekonomii społecznej. Prowadzi zajęcia m.in.  ze wstępu do socjologii; socjologii miasta; społeczno-kulturowych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią; socjologii stosunków międzynarodowych; modernizacji i urbanizacji. Realizuje badania naukowe z zakresu zagadnień miejskich i zagadnień kultury, była jednym z ekspertów w zespole zajmującym się aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa 2030.  Jest autorką ponad 200 prac z zakresu socjologii w języku polskim i angielskim, z których znaczna część dotyczy problematyki miejskiej, ujmowanej wieloaspektowo. Kilkakrotnie podejmowała temat badawczy dotyczący społecznego świata dzieci, a zwłaszcza sposobu postrzegania przez najmłodszych rozmaitych zjawisk społecznych, kulturowych czy politycznych.

Jest pełnomocnikiem Rektora UEK ds. Uniwersytetu Dziecięcego przy tej uczelni. W wolnych od pracy naukowej chwilach pisze książki dla dzieci.

Przewiń do góry
loga_projektowe