Świat się zmienia

Moduł 5: Świat się zmienia

Zagadnienia:

globalizacja, urbanizacja, cyfryzacja, równoważenie rozwoju, wyczerpywanie się zasobów, przyszłość świata, przyszłość człowieka.

Planowane efekty kształcenia:

Uczestnik będzie umiał określić szanse i zagrożenia rozwojowe na różnych poziomach życia społecznego: od skali świata do skali mikro. Uczestnik będzie świadomy, że podejmowane przez niego decyzje, dokonywane wybory składają się na procesy o światowym zasięgu. Uczestnik będzie wykazywał kompetencje w zakresie krytycznego myślenia i dostrzegania złożoności i powiązań.

Przewiń do góry
loga_projektowe