Jak działa społeczeństwo

Moduł 1: jak działa społeczeństwo

Zagadnienia:

interakcje społeczne, konflikty, więzi, społeczeństwo obywatelskie, tolerancja, reguły życia społecznego, wartości, integracja i dezintegracja, różnice społeczne (nierówności), władza, zmiana społeczna, komunikowanie się ze sobą.

Planowane efekty kształcenia:

Uczestnik będzie umiał odróżnić wiedzę potoczną od wiedzy naukowej o społeczeństwie. Uczestnik będzie świadomy do czego można wykorzystać wiedzę o społeczeństwie. Uczestnik będzie umiał czytać wyniki badań socjologicznych. Uczestnik będzie wykazywał kompetencje w zakresie krytycznego myślenia i dostrzegania złożoności i powiązań.

Przewiń do góry
loga_projektowe