Kultura to co wyróżnia człowieka

Moduł 3: Kultura to co wyróżnia człowieka

Zagadnienia:

kultura, normy kulturowe, różnice międzykulturowe, znikające (zagrożone) kultury, dziedzictwo kulturowe, kultura symboliczna, subkultura, moda i trendy

Planowane efekty kształcenia:

Uczestnik będzie umiał posługiwać się podstawowymi pojęciami dotyczącymi kultury. Uczestnik będzie świadomy różnic międzykulturowych i będzie potrafił je respektować. Uczestnik będzie rozumiał kulturowe mechanizmy regulujące życie społeczne.

Przewiń do góry
loga_projektowe