Człowiek wśród innych ludzi

Moduł 2: Człowiek wśród innych ludzi

Zagadnienia:

osobowość, godność, tożsamość, prawa człowieka, sprawstwo, równość, sprawiedliwość, tolerancja.

Planowane efekty kształcenia:

Uczestnik będzie umiał posługiwać się podstawowymi pojęciami dotyczącymi funkcjonowania człowieka. Uczestnik będzie świadomy odrębności psychologicznej jednostki i będzie potrafił świadomie budować swoje ja. Uczestnik będzie umiał wskazać korzyści z funkcjonowania człowieka w społeczeństwie oraz wskazać prawa i obowiązki z tego wynikające.

Przewiń do góry
loga_projektowe