Ekonomia jak i czym gospodarujemy

Moduł 4: Ekonomia jak i czym gospodarujemy

Zagadnienia:

rynek, praca, podaż i popyt, pieniądz, własność, zasoby odnawialne i nieodnawialne, kryzys, potrzeby, racjonalność, korzyści, wydatki, oszczędzanie, ubezpieczanie się, gospodarka okrężna, ekonomia wartości.

Planowane efekty kształcenia:

Uczestnik będzie umiał posługiwać się podstawowymi pojęciami dotyczącymi ekonomii i procesów ekonomicznych. Uczestnik będzie świadomy istnienia procesów regulujących gospodarkę oraz najważniejszych instytucji gospodarczych. Uczestnik będzie rozumiał koncepcje ekonomii wartości, gospodarki okrężnej oraz gospodarki społecznej. Uczestnik będzie potrafił opisać zachowania ekonomiczne, wskazując na potrzeby, korzyści i straty oraz fazy podejmowania decyzji. Uczestnik będzie świadomy istnienia asymetrii informacyjnej w komunikacji rynkowej.

Przewiń do góry
loga_projektowe